Det er alltid ei sertifisert badevakt til stades, men reglane er slik at barn under 12 år må vere saman med ein person på minst 16 år, som har ansvar for desse under badinga. Barn og unge over 12 år kan bade åleine, og det er då foreldra sitt ansvar at barnet er symjedyktig.

Opningstider og prisar, basseng og badstove:

BASSENGET   BADSTOVA  
Familiebading kl. 1600-1800 Familiar kl. 1600-1800
Vaksne kl. 1800-2100 Menn kl. 1800-1930
    Damer kl. 1930-2100

Prisar (gjeld også når du berre nyttar badstova):

Enkeltbillettar   Årskort (gjeld for eitt år, frå dato til dato​)  
Barn inntil
16 år
kr. 20,- Barn inntil 16 år kr. 300,-
Ungdommar
vgs-alder
kr. 30,- Ungdommar
vgs-alder
kr. 400,-
Vaksne kr. 40,- Vaksne kr. 600,-
    Familiekort kr. 850,-