Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ei videreføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen.

Formålet med skulehelsetenesta er å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebyggje sjukdom og skade hos eleven.

 

Helsesøster er på skulen faste dagar.

Hylestad skule: torsdag   kl 08 - 10.15

Valle skule      : onsdag    kl 08.15 – 13.30

 

Programmet skulehelsetenesta tilbyr følger Helsedirektoratets forskrift for Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i skulehelsetenesta.

Skulestart :  Helseundersøking ved helsesøster og lege.

2. klasse   :  Tilbod om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt

                    ( Tetravac).

3. klasse   :  Elevsamtale.

                    Måling av høgde og vekt, synstest,  målretta helseundersøking.

6. klasse   :  Tilbod om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

7. klasse   :  Tilbod om vaksine mot livmorhalskreft (HPV- vaksine).

8. klasse   :  Elevsamtale.

                    Måling av høgde og vekt ,synstest,  målretta helseundersøking.

10. klasse  :  Tilbod om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.


I tilegg kan det gjerast avtale om syn/ hørselprøve, elev /foreldre/ gruppesamtalar, veiledning og medvirkning i undervisning av aktuelle tema.

Heimen vil få skriftleg informasjon før planlagte oppgåver.

Elevar, foreldre/foresette og lærare er velkomne til å ta kontakt.

Med helsing

Monique V. Jore
Helsesøster

Kontaktinformasjon

Monique V. Jore
Helsesøster
Mobilnr 952 81 818
monique.jore@bykle.kommune.no