Ordførar i Valle kommune heiter Steinar Kyrvestad (født 2. februar 1955) og han representerer Det norske arbeiderpartiet. Han var også ordfører i Valle frå 1999 til 2007. 
 

Kontaktinfo til ordførar:
Tlf. 90 10 19 46
e-post: steinar.kyrvestad@valle.kommune.no