Ansvar for kart og oppmåling ligg under Teknisk avdeling. Teknisk avdeling ligg i underetasjen på kommunehuset i Valle.

Kart- og oppmålingstenesta omfattar frådeling, seksjonering, oppmåling, samanslåing, matrikkelføring og ajourføring av det digitale kartverket. Tenesta gjeld også tildeling av adresser.

Leitar du etter kart, finn du det her.

Er du på jakt etter prisar som er knytt til bustad og/eller eigendom, inn du dei her.

Eigedomsopplysningar vedr. søknadar kan du få ved å kontakte Velkomstsenteret på telefon eller e-post.