For informasjon om ledige tomter og anna, ta kontakt med kommunen.