Kontrollutvalet har 5 medlemer. Kommunestyret vel leiar, nestleiar, medlemer og varamedlemer.
Eit medlem må vere frå kommunestyret. Medlemer og varamedlemer frå andre politiske
utval med vedtaksrett kan ikkje veljast.
Det same gjeld for tilsette i kommunen si verksemd.

Medlem Nr Varamedlem
Kjell Ove Tveiten  1 Tora Homme Uppstad
Gyro K. Uppstad 2 Hallvard K. Rysstad
  3 Solveig Rysstad
     
Kent Lund 1 Edvin Brottveit
  2 Sven Magne Brokke
     
Knut H. Nomeland 1 Steinar H. Homme
Ann Christin Jacob 2 Knut J. Homme
Leiar   Nestleiar
Knut H. Nomeland   Kent Lund

 

- Innkallig til møte i kontrollutvalet 23.01.18

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 23.11.17

-Innkalling til møte i kontrollutvalet 23.11.17

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 21.09.17

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 21.09.17

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 23.03.17

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 06.12.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 06.12.16
 - Ettersendt sak 14/16 til møte 06.12.16

-Møtebok frå møte i kontrollutvalet 20.09.16

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 20.09.2016
    - Vedlegg til innkalling kontrollutvalet 20.09.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 14.06.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 17.03.2016

- Møtebok frå møte i kontrollutvalet 21.01.2016

- Innkalling til møte i kontrollutvalet 26.01.2016