Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS har ansvaret for hytterenovasjon i Valle kommune.
 
Dei fleste hytte- og fritidsbustader har eiga renovasjonsordning med kjeldesortering. Hytterenovasjonsbuer er plassert i tilknytning til hytteområdene og hytteigarar får utlevera ein kode til den avfallsbua dei soknar til. I avfallsbuene vert det lagt ut biopose og avfallskorg til våtorganisk avfall. 
I tillegg kan gjenvinningsstasjonen på Rysstadmo kostnadsfritt nyttast til avlevering av søppel.
 
Stasjonen er åpen kvar tysdag frå kl. 12.00 til kl. 18.00 og tredje kvar laurdag frå kl. 10.00-13.00.
 
Har du spørmål om renovasjon kontakt Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS.