Valle kommune har fleire fine bustadtomter for sal.

Nedanfor finn du ein oversikt over bustadområder med lenke til Planinnsyn.

I Planinnsyn finn du plankart og reguleringsbestemmelsar for dei enkelte bustadområda i kommunen.

For informasjon om prisar, sjå gebyr og avgifter.

For informasjon om ledige tomter og anna, ta kontakt med kommunen.